O firmie

Powstała jako jednoosobowa firma prywatna, zatrudniająca dwóch pracowników, w 1986 roku. Specjalizacją tej małej firmy były remonty.

W trakcie rozwoju przechodziła różne formy prawne: od firmy jednoosobowej, poprzez spółki cywilne, aż do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W szczytowym okresie zatrudniała ponad 120 pracowników. Zakres działalności został znacznie rozszerzony i obejmował także kompleksowe realizacje w generalnym wykonawstwie i podwykonawstwie.

Dzisiaj jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zdolną do wykonywania robót budowlanych i pełnego koordynowania prac firm w poszczególnych branżach na obiektach o różnym stopniu komplikacji. Firma zatrudnia wysokokwalifikowany personel techniczny i ściśle współpracuje z grupą sprawdzonych podwykonawców. Firma wyspecjalizowała się w kompleksowej realizacji prac wykończeniowych.

Od stycznia 2018 roku w wyniku przyłączenia firmy Instelekt, świadczymy również usługi w zakresie instalacji elektrycznych (pełny zakres). Zawarta umowa licencyjna pozwala nam na korzystanie z osiągnięć i marki firmy Instelekt a także jej dorobku.

Zobacz nasze realizacje

Zobacz nasze realizacje